Úvod | Kontakt | E-mail

Naše nabídka

Základní přehled nabízených služeb

 

Pult centrální ochrany

Naše společnost využívá pult centralizované ochrany výrobce NAM, a.s. – typ NAM GLOBAL. Smluvně dohodnuté předkládání výpisů událostí z jednotlivých objektů předkládáme zákazníkům poštou nebo prostřednictvím e-mailu, čímž je zabezpečena rychlost a operativnost. Informace ze střežených objektů jsou na PCO předávány prostřednictvím rádiové, telefonní, GSM/GPRS sítě nebo pomocí SMS zpráv, přičemž každý ze způsobů má své klady a zápory.


Montáže EZS

Pro naše zákazníky jsme schopni projektovat a následně instalovat systémy různé složitosti a kvality. Můžeme zabezpečit jednoduchou provozovnu o jedné místnosti, rodinný dům či sídlo firmy, ale také market nebo velké sídlo společnosti s několika úrovněmi možností ovládání celého systému.

Používané komponenty jsou zpravidla pro vysoká rizika ve II. kategorii dle ČSN 33 4590. Na přání zákazníka jsme instalovali speciální komponenty do výbušného prostředí a rovněž perimetrickou ochranu areálu.

Používané ústředny i další komponenty jsou vyráběny předními světovými výrobci zabezpečovací techniky. Při zpracování projektu jsme schopni zákazníkovi ukázat navrhované komponenty tak, aby měl možnost si vybrat podle vzhledu.

Na komponenty poskytujeme záruku dle jednotlivých výrobců, na práci pak tříletou záruční lhůtu. Samozřejmostí je zajištění nepřetržitého záručního a pozáručního servisu.


Montáže EPS

Dodávané systémy navrhujeme podle nároků zákazníka, povahy a rozsahu systému, vždy však v souladu s příslušnou státní normou. Pro montáže systémů máme atest příslušného výrobce. Každý systém je zpracován tak, aby jej bylo možno připojit na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru.


Montáže CCTV

Nabízíme různou úroveň kamerových systémů lišící se počtem a kvalitou kamer, možností sledování výstupů ( a to jak bez záznamu, tak i se záznamem na video nebo v PC), monitorováním v objektu nebo na vzdáleném místě s využitím přenosu signálu přes internet. Veškeré používané systémy jsou vyráběny renomovanými výrobci. Kamery nabízíme v černobílém nebo barevném provedení, s pevnou nebo proměnlivou ohniskovou vzdáleností, pro vnitřní nebo venkovní použití, pro běžné nebo skryté monitorování vybraných prostorů.


Montáže docházkových a přístupových systémů

Tyto systémy navrhujeme na základě přání zákazníka a to podle požadované funkce. Přístupový systém zabezpečuje umožnění vstupu pouze oprávněným osobám na základě vyhodnocení informací na identifikační kartě nebo Dallas čipu. Není-li osoba požadující vstup osobou oprávněnou, není ji průchod zařízením umožněn.

Docházkový systém umožňuje zejména zaměstnavatelům kontrolovat časy a důvody průchodu zaměstnanců přes vstupní turnikety. Údaje o průchodu přes turnikety jsou registrovány v centrálním počítači.

Používaná média jsou dále použitelná např. k ovládání vjezdových závor, objednávání obědů u závodního stravování apod.


Montáže slaboproudých rozvodů a zařízení


Převozy hotovostí

Pro smluvní partnery provádíme převozy hotovostí nebo doprovody osob přepravující hotovosti. K provádění těchto převozů máme uzavřeno pojištění odpovídající výši přepravovaných částek a přepravy provádíme v souladu s podjistnými podmínkami příslušné pojišťovny. Vozidla provádějící přepravu jsou nepřetržitě monitorována a jejich osádka má možnost stisknutím tísňového tlačítka uvědomit dispečera o jakékoliv mimořádné události tak, aby mohl provést další opatření (vyrozumění Policie ČR, výjezd dalšího posilového vozidla).


Fyzická ostraha

Výkonem služby rozumíme v duchu podepsaných smluv aktivní ostrahu objektu za použití předepsané výstroje a výzbroje, zejména:


Úklidové služby

Naše společnost disponuje zaměstnanci úklidu, kteří provádějí úklidové práce v provozních a administrativních objektech, ale také v objektech vyžadujících speciální úklidové postupy a materiály.

Na kvalitu provedené práce dohlíží odborně vyškolení zaměstnanci společnosti, kteří jsou v úzkém kontaktu s odpovědnými zaměstnanci odběratele a operativně reagují na možné problémy a požadavky.

K provádění úklidu používáme kvalitní čistící prostředky, ekologicky a zdravotně nezávadné, které odebíráme ze specializovaných velkoskladů.

Z používané techniky jsou nejčastěji zastoupeny čistící stroje firmy Nilfisk Advance, Karcher a ETA, nebo úklidové vozíky výrobce Klaro.

Také v úklidové službě zaměstnáváme zaměstnance trestně bezúhonné s dobrou pracovní morálkou. Práce zabezpečujeme v časech a rozsahu dle požadavku zákazníka. V ceně za poskytované služby jsou zahrnuty běžné čistící prostředky. Na přání zabezpečujeme dodávku hygienických potřeb za příznivé ceny (jedná se zejména o toaletní papír, papírové ručníky apod.). Zaměstnanci úklidu jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými se seznámí v souvislosti s výkonem své činnosti u odběratele.


Pořadatelská činnost

Pro naše klienty provádíme činnost pořadatelů v rámci sportovních nebo kulturních akcí.